piątek, 27 lutego 2015

"Duch Święty współczując naszej słabości, nawiedza nas, nawet gdy nie jesteśmy jeszcze czyści, a jeśli napotyka w nas umysł rozmodlony w Nim i rozmiłowany w prawdzie, zstępuje nań i usuwa w cień całą rzeszę otaczających do myśli czy przedstawień i zwraca go ku dziełom modlitwy duchowej"

Ewagriusz z Pontu, Osiem złych myśli, O modlitwie, 63

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz