piątek, 29 kwietnia 2011

Jezus powiedział do mnie: „Ostatnia Wieczerza była momentem największej bliskości ze mną. W tej godzinie miłości ustanowiłem coś, co mogło być pojęte jako największy akt obłędu w oczach człowieka – uczyniłem siebie więźniem Miłości, ustanowiłem Eucharystię. Chciałem pozostać z wami do końca świata, ponieważ Moja Miłość nie mogła znieść, że zostalibyście sierotami, wy, których kocham bardziej niż własne życie”.

Catalina Rivas

sobota, 23 kwietnia 2011

Chrystus.. nie ma już rąk, 
ma tylko nasze ręce 
by czynić Swoje dzieła. 

Chrystus.. nie ma już nóg., 
ma tylko nasze nogi 
aby iść dzisiaj do ludzi. 

Chrystus.. nie ma już głosu, 
ma tylko nasz głos 
aby mówić dzisiaj o Sobie. 

Chrystus nie ma już sił, 
ma tylko nasze siły, 
by prowadzić ludzi do Siebie. 

Chrystus.. nie ma już Ewangelii, 
którą oni by jeszcze czytali. 
Lecz to co mówimy i czynimy, 
jest Ewangelią, która właśnie się pisze.


anonim flamandzki z IV w. 

piątek, 8 kwietnia 2011

"A są rzeczy... których nie sposób zdobyć nawet magią. I są dary, których nie wolno przyjąć, jeśli nie jest się w stanie odwzajemnić ich... czymś równie cennym. W przeciwnym razie taki dar przecieknie przez palce, stopi się niby okruch lodu, zaciśnięty w dłoni. Zostanie tylko żal, poczucie straty i krzywdy... " 

Yennefer  
Miecz Przeznaczenia, A. Sapkowski