niedziela, 31 maja 2009

30/31 maj 2009 zesłanie Ducha Św.

"Weźmijcie Ducha Świętego!" (J 20,22)

ta noc była pełna pokoju, radości, łez, niezwykłych i zwykłych doświadczeń, tajemnicy, próby w przyjaźni, jedności Kościoła, modlitwy, oczekiwania, smutku, niezrozumienia, prośby, wiary, deszczu, orzeźwienia, odnowienia, odrodzenia, oczyszcznia, wypalenia, nadziei, miłości, niespodzianek, namaszczenia, wspólnoty, świętości, dobra, przebaczenia, zrozumienia, bycia obok, odwagi światła i życia...


Przybądź Duchu Święty, spuść z niebiosów wzięty

Światła Twego stumień.

Przyjdź Ojcze ubogich, Dawco darów mnogich,

Przyjdź światłości sumień 

O najmilszy z Gości, słodka serc radości

Słodkie orzeźwienie

W pracy Tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą

W płaczu utulenie

Światłości najświętsza, serc wierzących wnętrza

Poddaj Twej potędze!

Bez Twojego tchnienia, cóż jest wśród stworzenia

Jeno cierń i nędze

Obmyj co nie święte, oschłym wlej zachętę

Ulecz serca ranę!

Nagnij co jest harde, rozgrzej serca twarde

Prowadź zabłąkane

Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym

Siedmiorakie dary!

Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa

Daj szczęście bez miary! Amen. Alleluja.

sobota, 30 maja 2009

PSALM 103(102)


Błogosław, duszo moja, Pana! 


Dawidowy. 
Błogosław, duszo moja, Pana, 
i całe moje wnętrze - święte imię Jego! 

Błogosław, duszo moja, Pana, 
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! 
On odpuszcza wszystkie twoje winy, 
On leczy wszystkie twe niemoce, 
On życie twoje wybawia od zguby, 
On wieńczy cię łaską i zmiłowaniem, 
On twoje dni nasyca dobrami: 

odnawia się młodość twoja jak orła. 
Pan czyni dzieła sprawiedliwe, 
bierze w opiekę wszystkich uciśnionych. 
Drogi swoje objawił Mojżeszowi, 
dzieła swoje synom Izraela. 
Miłosierny jest Pan i łaskawy, 
nieskory do gniewu i bardzo łagodny

Nie wiedzie sporu do końca 
i nie płonie gniewem na wieki. 
Nie postępuje z nami według naszych grzechów 
ani według win naszych nam nie odpłaca. 

Bo jak wysoko niebo wznosi się nad ziemią, 
tak można jest Jego łaskawość dla tych, co się Go boją. 
Jak jest odległy wschód od zachodu, 
tak daleko odsuwa od nas nasze występki.
 
Jak się lituje ojciec nad synami, 
tak Pan się lituje nad tymi, co się Go boją. 
Wie On, z czego jesteśmy utworzeni, 
pamięta, że jesteśmy prochem. 

Dni człowieka są jak trawa; 
kwitnie jak kwiat na polu. 
ledwie muśnie go wiatr, a już go nie ma, 
i miejsce, gdzie był, już go nie poznaje. 
A łaskawość Pańska na wieki wobec Jego czcicieli, 
a Jego sprawiedliwość nad synami synów, 
nad tymi, którzy strzegą Jego przymierza 
i pamiętają, by pełnić Jego przykazania. 

Pan w niebie tron swój ustawił, 
a swoim panowaniem obejmuje wszechświat. 
Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie, 
pełni mocy bohaterowie, wykonujący Jego rozkazy, 
<by słuchać głosu Jego słowa>. 
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego zastępy, 
słudzy Jego, pełniący Jego wolę! 
Błogosławcie Pana, wszystkie Jego dzieła, 
na każdym miejscu Jego panowania: 
błogosław, duszo moja, Pana!


Dawid wyśpiewuje Boga, którego doświadczył w swoim życia.  Boga dobrego, miłosiernego, miłującego. "Błogosław" - Raduj się.  "i całe moje wnętrze - święte imię Jego!" - w sercu każdego człowieka jest cząstka Boga, jego dobro, miłość i świętość.  Dawid już o tym wie. Pieśń Dawida jest również moją pieśnią. 

środa, 27 maja 2009

powołani do radości

photos from film "PASJA"W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił sie
tymi słowami: Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które Mi
dałeś, aby tak jak My stanowili jedno. Dopóki z nimi byłem, zachowywałem ich w Twoim imieniu, które Mi dałeś, i ustrzegłem ich, a nikt z nich nie zginął (...)

Ale teraz idę do Ciebie i tak mówię, będąc jeszcze na świecie, aby moją radość mieli
w sobie w całej pełni.

 

(J 17, 11b-13)

środa, 20 maja 2009

Smutne oczy, piękne oczy, 
Smutne usta, bez uśmiechu ... 
Widzę co dzień ją z daleka - 
Stoi w oknie aż do zmierzchu. 


Anna Maria ... 


Tylko o niej ciągle myślę. 
I jednego tylko pragnę: 
Żeby chciała choć z daleka, 
Choć przez chwilę spojrzeć na mnie. 


Anna Maria smutną ma twarz, 
Anna Maria wciąż patrzy w dal ... 


Jakże chciałbym ujrzeć kiedyś 
Swe odbicie w smutnych oczach. 
Jakże chciałbym móc uwierzyć 
W to, że kiedyś mnie pokocha. 


Anna Maria smutną ma twarz. 
Anna Maria wciąż patrzy w dal ... 


Lat minionych, dni minionych 
Żadne modły już nie cofną. 
Ten, na kogo ciągle czeka, 
Już nie przyjdzie pod jej okno. 


Anna Maria smutną ma twarz. 
Anna Maria wciąż patrzy w dal ... 

Anna Maria smutną ma twarz. 
Anna Maria wciąż patrzy w dal ... 


Anna Maria ...  Czerwone Gitary; autor słów utworu: K. Dzikowski; kompozytor: Seweryn Krajewski

wtorek, 19 maja 2009

tylko miłość nadaje życiu sens

wtorek, 12 maja 2009

gdy nie wiesz co zrobić, spytaj:

Co Jezus zrobiłby na moim miejscu? 

poniedziałek, 11 maja 2009

jak ustosunkować się do przyszłości? do własnych marzeń i planów, do niepewności, do Bożego planu wobec nas? jak te rzeczywistości połączyć i nie wykluczać nawzajem?


"Jestem bowiem świadomy zamiarów, jakie zamyślam co do was - wyrocznia Pana - zamiarów pełnych pokoju, a nie zguby, by zapewnić wam przyszłość, jakiej oczekujecie. Będziecie Mnie wzywać, zanosząc do Mnie swe modlitwy, a Ja was wysłucham. Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca. Ja zaś sprawię, że Mnie znajdziecie"

(Jr 29,11-14)

Życie jest jak kolorowy witraż, składa się z ciepłych i zimnych kolorów-smutków i radości, ale to słońce go ożywia i nadaje blasku. Bóg który jest słońcem nadaje życiu sens. Bóg zna nasze powołanie i drogę którą kroczymy, jednak my mamy wolną wolę. Jak to rozumieć? Dla mnie najlepiej wyjaśnia to obraz gór-górskiej drogi. Bóg nie jest ograniczony czasem, więc On widzi naszą drogę w całości, my ją dostrzegamy zaledwie do kolejnego zakrętu, a czasem patrząc jedynie pod nogi dostrzegamy o wiele mniej, może przepaść. Jednak już za zakrętem może znajdować się polana na której będzie można odpocząć.  Bóg może poprowadzić tą właściwą drogą bo widzi więcej, jednak nie oznacza to drogi bez trudności. Bo one zawsze się pojawiają. 


*nie jestem teologiem, mogę się w wielu sprawach mylić, ale tak postrzegam to moją wiarą i miłością, którą budują relacje z innymi ludzmi, rozmyślania i dzielenie się Słowem Bożym, słuchanie rozważań na niedzielnych Eucharystiach, czytanie..

niedziela, 10 maja 2009

"nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą"

(1 J 3,18)

środa, 6 maja 2009


Kwiaty we włosach potargał wiatr, 

Po co więc wracasz do tamtych lat? 

Zgubionych dni nie znajdziesz już, 

Choć przejdziesz świat i wszerz i wzdłuż. Kwiaty we włosach potargał wiatr, 

Dawno zmieniłaś swych marzeń kształt. 

I dzisiaj Ty, i dzisiaj ja - 

To drogi dwie i szczęścia dwa ... Więc choć z daleka wołasz mnie - 

Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie"... 

Bez wspomnień czasem łatwiej żyć; 

Nie wraca nic. Kwiaty we włosach potargał wiatr, 

Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, 

Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja - 

To drogi dwie i szczęścia dwa ... Więc choć z daleka wołasz mnie - 

Nie powiem: "Tak", nie powiem: "Nie" ... 

Bez wspomnień czasem łatwiej żyć; 

Nie wraca nic. 


Kwiaty we włosach potargał wiatr, 

Wyrzuć z pamięci ostatni ślad, 

Bo dzisiaj Ty, bo dzisiaj ja - 

To drogi dwie i szczęścia dwa ... 

I szczęścia dwa ..."Kwiaty we włosach"  Czerwone Gitary
poniedziałek, 4 maja 2009


 Z Tobą

Nie cierpienie dla cierpienia
nie krzyż dla krzyża
nie piątek dla piątku
nie po to aby pytać
skąd i co dalej

Wszystko to bez sensu. Za mało
lecz po to by być z Tobą
Pobiec. Bać się i zostać
skoro Ciebie bolało

ks. Jan Twardowski

z tomiku "nie przyszedłem pana nawracać"